(N)SIBERIKOS


SIBERIANS

SIBIRKATTENS HISTORIE

Det verserer mange myter og historier omkring Sibirkattens historie, og bakgrunnen for navnet den har fått. En av historiene er at den opprinnelig stammer fra Taigaen, skogene i det tidligere Sibir. På grunn av klimaet i Sibir, har den så utviklet sin spesielle pels, og allergivennlighet. Kritikere mener at kattene ikke ville ha overlevd i dette klimaet.


Opprinnelsen til den Sibirske katterasen kan sees på fra to sider. For det første kan man si at det er en ny rase - planlagt oppdrett og avel startet i 1987 i Leningrad (St.Petersburg). 

Den ble akseptert av den første russiske katteorganisasjonen, SSF, i 1989, og av den første internasjonale org. WCF, i 1991.


På den andre siden har vi de historiske benevningene fra det forrige Russland om store, langhårete katter fra de østre delene av landet (Trans-Kaukasus, Midt-Asiatiske territorier, de baltiske statene, Polen og Finland). De første kattene ble fraktet til Volga-distriktet for uminnelige tider siden, og derfra har de spredt seg nordover.


Rent genetisk har denne rasen vært adskilt fra europeiske katter i mer enn 100 år. I forbindelse med glasnost og Berlinmurens fall åpnet grensene seg mot øst, og sibirkattene begynte å spres i Vest-Europa.


Det drøyde en stund før Sibirkatten ble etablert som rasekatt utenfor Russland. I 1997 ble rasen godkjent av Federation Internationale Feline de Europe (FIFe), og fra med 1998 fikk rasen sertifikatrettigheter. 


De første sibirene i Norge var to finske kastrater som flyttet med sin eier til Sverige i 1997. De 10 første russiske importene som la grunnlaget for avelsbasen i Sverige kom i 2000, og den første fertile sibirkatten til Norge var S*Knjaze Arina Krasa. Hun kom til Trondheim i 2001. Her ser vi at sibirhistorien i Skandinavia ikke er gammel.


Aleksander Kolesnikov (Sibaris*RU), har skrevet flere gode artikler om sibirkatten. Disse finner du her: Pawpeds